Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
 

Item
Title : L'alternativa als ametlers passa per canviar varietats o per l'us paisatgistic i turistic de la floracio
Entry Date : 09-10-2012
Downloads and viewsExport
Year Downloads Views
2018 1,0 1
2019 2,0 1
2020 3,0 17
2021 3,0 15
9,0 34
Downloads and views per year
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin Downloads Perc.(%)
United States United States 4,0 40,00
China China 2,0 20,00
Germany Germany 2,0 20,00
Spain Spain 1,0 10,00
France France 1,0 10,00
10,0 100,00
Views by countryExport
Origin Views Perc.(%)
United States United States 12 27,27
China China 11 25,00
France France 8 18,18
United Kingdom United Kingdom 7 15,91
Germany Germany 3 6,82
Spain Spain 2 4,55
Singapore Singapore 1 2,27
44 100,00

La información de este repositorio es indexada en: